Femte generationen på Bärgården

Om familjen Ohlsson

Stefan är femte generationen som är född och uppvuxen på gården. Stefan arrenderade gården 1988–1993 och hade grisproduktion. 1993 köpte Stefan och Helena gården.

År 1992 planterades de första jordgubbarna på 0,3 hektar.

Grundidén till nya satsningen berodde på två saker:

1. Bra försäljningssläge vid väg 147

2. Dåliga framtidsutsikter för djurhållning

Bärgården är ett familjeföretag så barnen Linda, Malin och Andreas har alltid varit med och jobbat under både hög- och lågsäsong. Från början har det främst handlat om bärplockning, försäljning, göra knippen av lök och sätta potatis. Idag hjälps alla barnen åt med diverse saker så som sociala medier, försäljning och sysslor på gården.

2008 övertog Bärgården Ryftes jordgubbsodling.

Numera odlas jordgubbar på 9 hektar och daglig leverans sker till 20-talet butiker över hela ön under 8–10 veckor.

Odlingstekniken har steg för steg ändrats från traditionell odling till upphöjda plastlister med droppslang under plasten där både näring och vatten tillförs.

Det senaste steget togs 2013 när en del av odlingen numera odlas i tunnlar för att få fram jordgubbarna redan i maj.